Na mostě ev.č. D4-020 v levém pásu dálnice D4 u Staré Huti je vybetonovaná hlavní nosná konstrukce a v polovině týdne proběhlo její předpínání. Další práce probíhají na závěrných zídkách. Po zaměření předpjaté nosné konstrukce zahájíme demontáž skruže a práce a na armování, bednění a betonáži obou říms mostu. Práce probíhají v souladu se schváleným harmonogramem a s uvedením této části mostu počítáme v 1. polovině října tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email