Vybrali jsme zhotovitele sanace násypu levého jízdního pásu dálničního tělesa D10 u Mladé Boleslavi. Zakázku bude realizovat společnost Colas a.s. za 83,1 mil. Kč bez DPH a smluvní dobou pro uvedení stavby do provozu za 120 kalendářních dnů. To plánujeme před Vánoci 2022. 

V pondělí 15.8. 2022 tak zahájíme sanaci svahu a výstavbu opěrné zdi v důsledku sesuvu násypového svahu a pro prevenci rozšiřování tohoto sesuvu. Zeď v celkové délce 251,5 metrů bude přesýpaná a založená na velkoprůměrových pilotách. Součástí sanace je rovněž propojení přídatných pruhů v levém jízdní pásu dálnice D10 u Mladé Boleslavi, konkrétně připojovacího pruhu Exit 46 Kosmonosy a odbočovacího pruhu Exit 44B M. Boleslav, přičemž vzdálenost přídatných pruhů je cca 1300 metrů.
Tato úprava má za účel zvýšit bezpečnost na daném úseku, kdy se dopravní proud s velkou intenzitou připojuje do průběžného jízdního pruhu dálnice a následně se po zhruba jednom kilometru zase z tohoto průběžného jízdního pruhu odpojuje směrem do centra Mladé Boleslavi. Propojení přídatných pruhů tedy zjednoduší pohyb tohoto dopravního proudu bez nutnosti zařazení do průběžných jízdních pruhů dálnice a tím přispěje i ke zvýšení bezpečnosti na daném úseku. Tento fakt bude mít i pozitivní vliv na kapacitu v tomto místě. V podstatě tím vznikne identický stav, který už zde je v pravém jízdním pásu ve směru na Turnov. Úpravy budou zahrnovat rozšíření stávající zpevněné krajnice o cca 1,75 m v závislosti na kolísání současné šířky zpevnění a nutné zemní práce spojené s úpravou dálničního tělesa.

Zahájení sanace samotné bude předcházet víkendová výstavba dopravně inženýrského opatření. Jelikož stavební práce budou probíhat z pozemků mimo komunikaci, bude krajnice oddělena svodidly a v celém úseku se bude jezdit v režimu vedení dopravy 2+2 provizorní jízdní pruhy, a to po celou dobu stavebních prací. Pro zajištění maximální plynulosti a bezpečnosti provozu bude součástí dopravně inženýrského opatření i mobilní systém liniového řízení dopravy umístěný v úseku před začátkem pracovního místa ve směru od Turnova na Prahu. Tento set bude sestaven z akčních členů – přenosných LED proměnných dopravních značek a senzorických členů – detektorů dopravy a detektorů cestovních časů. Součástí komplexního systému bude rovněž provizorní kamerový set, který bude umístěn v místě dopravní uzavírky.
Řízení provozu bude realizováno na základě dopravních dat z instalovaných detektorů dopravy. Konkrétní místo pro řízení provozu (řez) bude vždy složeno z kombinace dvou přenosných dopravních značek a detektorů dopravy. Součástí instalovaného systému bude řídicí software s vizualizací stavu provozu, stavu jednotlivých zařízení a také zobrazovaných symbolů, který bude řízený z prostředí ŘSD – NDIC. 

Print Friendly, PDF & Email