K dnešnímu dni probíhají na Mladoboleslavsku 4 stavební akce. Na silnici I/38 je to oprava mostu přes Jizeru a železnici u Debře a oprava komunikace v Kosmonosech. Na silnici I/16 přestavba průsečné křižovatky u Plaz na křižovatku okružní a na dálnici D10 dnes zahájená sanace svahu mezi exity 46 a 44B.

Nejblíže k dokončení je výstavba nové okružní křižovatky u Plaz na sil. I/16. Řidič už zde mohou odbočit také na Kolomuty a v minulém týdnu jsme položili nové vodorovné dopravní značení a instalovali také nové svislé dopravní značky. V rámci stavby probíhají poslední dokončovací práce a uvedení okružní křižovatky plánujeme koncem tohoto měsíce. Zatím zde řidiči jezdí v režimu průjezdu stavbou s omezenou rychlostí a z důvodu pohybu pracovníků žádáme o zvýšenou obezřetnost.

Další stavbou, kterou plánujeme uvést do provozu v polovině září 2022, je přestavba OK Pod Loretou a oprava komunikace I/38 v Kosmonosech. I v rámci této opravy probíhají práce v souladu se schváleným harmonogramem. Obnoveny jsou už konstrukční vrstvy vozovky v obou jízdních pásech silnice I/38 včetně OK u 13. brány. Pročištěny jsou příkopy odvodnění a opraveny další části odvodňovacího systému, kde to bylo třeba. Přeloženy jsou gabionová zeď i veřejné osvětlení budoucích přechodů u ní. Mimo drobných kamenických prací zbývá dokončit zejména přestavbu okružní křižovatky Pod Loretou na tzv. turbo okružní křižovatku. Nyní se pracuje v její východní části (jízdní pás ve směru na Č. Lípu) , kde se nově dláždí prstenec křižovatky a osazují se podélné betonové prahy pro oddělení jízdních pruhů. Na přilehlé větvi se dokončuje ochranný ostrůvek a přechod pro chodce. Po položení nového asfaltového krytu se zahájí identické práce v západní polovině křižovatky.

Print Friendly, PDF & Email