Na dálnici D4 připravujeme opravu povrchu a odvodnění pravého jízdního pásu dálnice (směr Příbram) mezi km 17,153 – 20,663, včetně opravy pravé strany MÚK EXIT 18 Mníšek pod Brdy. Celková délka opravovaného úseku bude cca 3,5 kilometrů a v podstatě se jedná o podobnou opravu, kterou jsme v roce 2021 realizovali ve stejném jízdním pásu D4 v úseku mezi Kytínem a Dobříší.

Mimo opravy vozovky na základě závěrů z diagnostického průzkumu bude provedeno čištění nezpevněných krajnic, jejich případné rozšíření a úprava do předepsaného sklonu a zpevnění asfaltovým recyklátem. Vyčistí se a opraví stávající odvodňovací zařízení – žlaby podél vozovky, příkopy, vpusti, přípojky, propustky atd. Plánované je prodloužení odbočovacího a připojovacího pruhu, v místě Exitu 18 – MÚK Mníšek pod Brdy, v maximální možné délce dle místních podmínek, oprava a doplnění bezpečnostního zařízení (svodidla, směrové sloupky) a konečně také úprava a obnova svislého dopravního značení a nového vodorovného dopravního značení. Před zahájením opravy vznikne nový přejezd středového dělícího pásu v km 16,300 – 16,420 v délce 120 metrů, který bude sloužit pro převedení dopravy z pravého na levý jízdní pás v průběhu realizace dopravně inženýrského opatření. Zrušena bude autobusová zastávka Mníšek pod Brdy závod v km 17,3 dálnice.

Momentálně jsme v závěrečné fázi veřejného výběrového řízení na zhotovitele v rámci kterého, vybíráme z 6 podaných nabídek, přičemž předpokládaná hodnota zakázky je 104,86 mil. Kč bez DPH. Předpokládáme, že opravu bychom mohli zahájit ještě v průběhu září 2022. Po dokončení nového přejezdu SDP bude provoz na dálnici D4 po dobu opravy veden v každém směru 2 provizorními jízdními pruhy v režimu 1/1+2. O přesném zahájení prací budeme včas informovat.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email