V pondělí 22.8.2022 zahájíme opravu silnice I/2 v úseku Malín-Nové Dvory, která mimo komunikace zahrnuje i dva mosty. Proti předpokladu zahájíme nejen stavbu mostního provizoria přes říčku Vrchlici u Nových Dvoru, ale rovněž opravu povrchu a odvodnění silnice I/2 na opačné straně úseku. Jedná se o 330 metrů komunikace na průtahu Malínem v ulici Novodvorská přibližně mezi mostem ev.č. 2-013 přes železnici a ulicí Mincovní. V tomto pracovním úseku bude oprava probíhat za provozu po polovinách vozovky a jezdit se zde bude kyvadlově 1 jízdním pruhem. Aby zhotovitel zajistil maximální plynulost provozu v místě stavby, bude tento řízen v denní době pověřeným pracovníky zhotovitele (regulovčíky), což by mělo zajistit operativní řízení dopravy ve směru zvýšené dopravní intenzity. Zahájení prací na komunikaci umožní zhotoviteli realizovat opravu na průtahu Malínem až po most  ev.č. 2-014 přes sil. I/38, včetně jedné větve mimoúrovňové křižovatky, do začátku období zimní údržby.

V mezidobí plánujme v rámci výstavby obchvatu Církvice na sil. I/38 uvést do provozu most přes železniční trať na přeložené silnici III/03321 a tím otevřít tuto komunikaci ve směru na Kutnou Horu. 30.8.2022 jsou na tomto mostě již plánované zátěžové zkoušky a probíhá zde intenzivní pracovní činnost směřující k jeho brzkému uvedení do provozu.

Print Friendly, PDF & Email