V sobotu 20.8.2022 zahájíme stavbou dopravně-inženýrského opatření rekonstrukci stávajícím a již nevyhovující protihlukové stěny u Všestud na Mělnicku. V sobotu do 13:00 budeme realizovat přechodnou úpravu provozu v levém jízdním pásu dálnice D8 (směr Praha) a následně se v km 15,620–13,840 bude jezdit 2 provizorními jízdními pruhy. Tento režim vedení provozu se v inkriminovaném místě dálnice předpokládá do konce října tohoto roku.

Rekonstrukcí reagujeme na výsledky hlukové studie. 612 metrů dlouhá a 3 metry vysoká stěna podél levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu v km 14,5–15,1 již nesplňuje potřebné požadavky. Z důvodu překročení hygienického limitu bude stávající PHS demolována a dojde k výstavbě nové 1636 metru dlouhé stěny s proměnnou výškou 4,5 až 5,0 metrů. Z této délky bude 30 metrů dlouhá stěna z průhledných odrazivých panelů výšky 4,5 metrů na mostě ev.č. D8-017.2, který se nachází v km 14,670 –14,700. Současně s výstavbou protihlukové stěny budou probíhat úpravy tělesa dálnice včetně konstrukce nezpevněné krajnice a dlážděné plochy mezi lícem svodidla a PHS. Dojde k vybudování chybějícího zpevněného přístupu k hlásce SOS v km 15,0. Odvodnění vozovky bude provedeno realizací betonových a štěrbinových žlabů podél zpevněné krajnice.

Print Friendly, PDF & Email