V sobotu 10.9.2022 od 13:00 hod. zahájíme stavbu dopravně inženýrského opatření (DIO) na dálnici D4 v rámci akce “Mníšek p. B.-Kytín – oprava povrchu a odvodnění” a v pondělí zahájíme samotnou opravu 3,5 km dlouhého úseku mezi km 17,153 – 20,663 v pravém jízdním pásu ve směru na Příbram, včetně opravy pravé strany MÚK EXIT 18 Mníšek pod Brdy. Oprava vyjde na necelých 70 mil. Kč bez DPH a bude ji realizovat sdružení D4 Mníšek-Kytín sestávající ze společnosti ČNEZ dopravní stavby a.s. a Silnice Group a.s., přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 104,86 mil. Kč bez DPH. Smluvní termín pro uvedení stavby do provozu je 45 kalendářních dnů.

V pondělí 12.9.2022 začneme výstavbu nového přejezdu středového dělícího pásu (SDP) v km 16,300 až 16,420, který bude sloužit k převedení provozu v průběhu následujících etap. V průběhu jeho výstavby bude doprava vedena dvěma provizorními jízdními pruhy v obou směrech, a to do soboty 17.9. 2022 odpoledních hodin. Následovat bude přestavba DIO na další etapu. V rámci té se bude opravovat levá polovina pravého jízdního pásu. Oběma směry se bude jezdit 2 provizorními jízdními pruhy s vedením provozu v režimu 2+1/1 (jedná se o stejný režim vedení provozu jako v roce 2021 při opravě mezi Kytínem a Dobříší).
Dokončení levé části je plánované do soboty 1.10.2022, kdy také začne přestavba DIO na následující etapu, během níž se opraví pravá část vozovky. I v rámci této etapy zůstane do 28.10.2022 vedení provozu v režimu 2+1/1. Jako poslední přijde na řadu oprava větví mimoúrovňové křižovatky. Pravá část křižovatky bude od soboty 29.10.2022 do středy 2.11.2022 uzavřena a pod dálnici se bude v tomto období jezdit v režimu 2+1/1 (2 jízdní pruhy směr Praha a 1 směr Příbram). Bez omezení oběma směry by řidiči měli projet nejpozději v neděli 6.11. 2022 odpoledne.

Print Friendly, PDF & Email