V návaznosti na napojení obou stran hlavní trasy obchvatu Olbramovic na stávající silnici I/3 přejdou s tím související práce v pondělí 12.9.2022 do II. fáze. Proto bude nutné provést i některá dopravně inženýrská opatření, která budou mít od 12.9.2022 dopad do vedení dopravy a plynulosti silničního provozu.

  1. Ve směru od Benešova bude veškerá doprava převedena na provizorní komunikaci s 2 provizorními jízdními pruhy o šířce 3 metry a jezdit se zde bude tedy v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh. Tato komunikace je umístěna vpravo vedle stávající silnice I/3 ve směru staničení (směr Tábor). Maximální povolená rychlost zde bude snížena na 30 km/h a využívat se bude prakticky až do uvedení obchvatu do provozu dne 30.9.2022
  2. Ve směru od Tábora je do pondělí 12.9.2022 veden provozu v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh. V pondělí zahájíme práce v pravém jízdním pruhu ve směru na Tábor a tento jízdní pruh bude v délce cca 200 metrů úplně uzavřen. Ve směru Tábora-Praha bude provoz pro všechna vozidla veden jednosměrně dále přes centrum Olbramovic. V opačném směru od Prahy a Benešova bude provoz přesměrován na značené objízdné trasy.

Jednosměrná objízdná trasa pro vozidla do 3,5t
Z centra Olbramovic ze silnice I/3 vpravo na sil. III/11447 a III/11448 podél železniční trati a nádraží Olbramovice k silnici I/18 v místní části Veselka, dále vlevo po silnici I/18 k MÚK Veselka na silnici I/3 směr Tábor.
POZOR! Značená objízdná trasa je jednosměrná! Olbramovicemi včetně křížení se silnicí I/18 v části Veselka je vedená jako hlavní silnice! Na silnici I/18 je značka Stop, dej přednost v jízdě!

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t
Ze silnice I/3 na silnici II/114 směr Tisem, Neveklov a dále silnice II/105 směr Sedlčany, v Sedlčanech na silnici I/18 směr Olbramovice a na MÚK Veselka na silnici I/3 směr Tábor

Print Friendly, PDF & Email