V pátek 9.9.2022 proběhla v rámci výstavby obchvatu Církvice na sil. I/38 kontrolní prohlídka přeložky silnice III/03321 (So 121) včetně mostu (So 221), který řeší mimoúrovňové křížení této silnice s železniční tratí a hlavní trasou budoucího obchvatu silnice I/38. Součástí přeložky zprovozněného úseku je i nová okružní křižovatka.

Na základě této prohlídky jsme za stanovených podmínek obdrželi souhlas k předčasnému užívání uvedených dvou stavebních objektů. Pro řidiče to znamená, že prvně od července 2021 mohli v pátek po 16. hodině opětovně použít silnici III. třídy mezi Církvicí a Kutnou Horou a poprvé také bez železničního přejezdu frekventované železniční trati.

Print Friendly, PDF & Email