V průběhu dnešního dne, tj. pondělí 12.9.2022 po stavební stránce a v úterý jako celek včetně benzinové čerpací stanice uvedeme do provozu modernizovanou a rozšířenou odpočívku Střechov v km 52 dálnice D1 ve směru na Prahu. Během předchozích cca 4,5 měsíců došlo k rozšíření a změně dispozičního uspořádání původní odpočívky ze 70. let minulého století, což umožnilo zvýšit parkovací kapacitu téměř dvojnásobně. Šikmé parkovací plochy pro návěsové nákladní soupravy provedenými úpravy vzrostou z původních 42 na 98 míst a přibude rovněž pojízdná komunikace s točnou, která umožní snadnou manipulaci s návěsem při hledání parkovacího místa.

Modernizace za 127,9 Kč bez DPH však přináší také novou okružní křižovatku, nové spojovací komunikace kompletně modernizovanou kanalizaci a odvodnění včetně nové retenční nádrže nebo odlučovače ropných látek. Nové je osvětlení, kamerový dohled, dětské hřiště i kompletní mobiliář. Doplnit je třeba, že se ještě dokončuje objekt budoucí provozovny KFC, což je však samostatná stavba se svým stavebním povolením a není součástí stavby modernizace a rozšíření odpočívky. KFC by mohla podle současných předpokladů přivítat své první hosty v průběhu listopadu tohoto roku.

Foto z 30.8.02022

Print Friendly, PDF & Email