Z 8 nabídek jsme vybrali zhotovitele výměny obrusné vrstvy dálnice D0. Zakázku bude realizovat společnost ČNES dopravní stavby, a.s. za 15,38 mil. Kč bez DPH s dobou pro uvedení stavby do provozu za 35 kalendářních dnů.

Stavba řeší rekonstrukci pravého i levého jízdního pásu dálnice D0 v rozmezí cca od km 77,445 do km 77,812 (úroveň Modletic) a v km 78.544 – 78.774 (úroveň Herinku). Stávající asfaltobetonová vozovka na dálnici je v uvedených úsecích podélně zvlněná s propadem nivelity, což má významný vliv na komfort jízdy. Podélná zvlnění jsou patrná zejména na mostech. Oprava zahrnuje odfrézování a opětovné položení obrusných vrstev vozovky v optimalizované úrovni s cílem částečného vyrovnání zvlněné nivelety. Součástí je lokální oprava nebo výměna odvodňovacích prvků mimo mostní objekty. Současně se vymění svodidla na 2 přejezdech středového dělícího pásu na úroveň zadržení podle současné legislativy (doposud jsou zde lanová svodidla) a proběhne i oprava jejich povrchu výměnou vozovkového krytu.

O víkendu, nejdříve však v pátek 16.9.2022 v podvečer, zahájíme stavbu dopravně inženýrského opatření a od pondělí 19.9.2022 začnou práce na opravě přejezdů středového dělícího pásu, přičemž provoz na dálnici bude veden v režimu 2+2 provizorní jízdní pruhy. Od pondělí 26.9.2022 už plánujeme přejít na opravu asfaltového krytu vozovky v pravém jízdním pásu, to je ve směru od D1 k Ruzyni. Oprava bude probíhat za úplné uzavírky tohoto pásu dálnici a veškerá doprava v pracovním úseku bude vedena na protilehlé polovině 2 jízdními pruhy pro každý ze směrů jízdy, tedy v režimu vedení provozu 2+2/0. 

Po dokončení oprav v pravém pásu dálnice, přijde na řadu oprava v jejím levém pásu, rovněž za jeho úplné uzavírky, a provoz se ve stejném režimu převede přibližně v neděli 9.10.2022 odpoledne opravenou část. Bez jakéhokoliv omezení v obou jízdních pásech by se zde mělo opět dát projet nejdéle v průběhu neděle 23.10.2022

 

Print Friendly, PDF & Email