To že se stavba obchvatu Olbramovic na silnici I/3 blíží svému uvedení do provozu nasvědčují probíhající práce na jeho připojení a stávající silnici I/3. Ve směru od Benešova se v místě připojení jezdí obousměrně po provizorní komunikaci a dále je z centra Olbramovic vedena ve směru na Tábor jednosměrná objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tun. Důvodem jsou práce na připojení na opačné straně od Tábora, kde se pracuje za provozu a místem prací je možné projet pouze jednosměrně ve směru na Prahu.

V první polovině tohoto týdne proběhla rovněž zatěžovací zkouška mostu na přeložené silnici III/00336, který uvedenou komunikaci převádí přes hlavní trasu obchvatu. 4 nákladní vozidla, každé o hmotnosti 32 tun, zatížila nosnou konstrukci mostu celkem 128 tunami. Po provedeném měření a zaznamenání požadovaných dat vozidla opět nosnou konstrukci opustila, aby se sem znovu po 30-60 minutách vrátila a měření se opakovalo. Tak tomu bylo celkem 4 krát. Zatěžovací zkouška prověřila komplexně stav celé mostní konstrukce a spolupůsobení jednotlivých prvků a její výsledky jsou v tomto případě význam podkladem pro kolaudaci mostního objektu a jeho uvedení do provozu. Slavnostní uvedení obchvatu Olbramovic plánujeme v pátek 30.9.2022 od 15:00 hodin.

Print Friendly, PDF & Email