2. stavba obchvatu Mělníka na silnici I/16, I/9 se blíží k svému termínu uvedení do provozu. To plánujeme v celé délce 1 kilometr dlouhé stavby na pondělí 26.9.2022. Do té doby je třeba dokončit na mostě přes železniční trať osazení protihlukové stěny. Na mostě i v dalších částech zbývá také instalovat zábradlí a zádržný systém. Dokončuje se odvodnění, veřejné osvětlení a profilace svahů. Před uvedením do provozu bude třeba ještě osadit svislé dopravní značení a položit vodorovné dopravní značení. Nicméně další dokončovací práce v podobě aplikace hydroosevu, výsadby zeleně atd. budou pokračovat i nadále již za provozu na nové části obchvatu. 

Print Friendly, PDF & Email