Ve středočeské části zbývá dostavět cca 17 kilometrů dálnice D7. Tato část je rozdělena na 3 úseky: MÚK Knovíz – MÚK Slaný západ (6,5 km),  MÚK Slaný západ – Kutrovice (3,4 km) a Kutrovice – Panenský Týnec (6,8 km), přičemž souběžně probíhá stavební příprava všech zmiňovaných úseků. Nejdále je v tomto směru prostřední úsek MÚK Slaným-Kutrovice. Pro tuto část byly podány 3 žádosti o vydání stavebního povolení. O dvou z nic rozhodoval MěÚ Slaný. Rozhodnutí vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství a  Odborem životního prostředí nabyla právní. Stavební povolení vydané Ministerstvem dopravy na hlavní trasu dálničního úseku bylo vydáno 9.9.2022 a aktuálně tak běží zákonná lhůta požadovaná pro nabytí jeho právní moci. Zajištěna jsou rovněž všechna 4 povolení potřebná pro kácení mimolesní zeleně.

V rámci fáze stavební přípravy probíhá souběžné majetkoprávní vypořádání za účelem získaní práv k potřebným pozemkům. Vypořádáno je 75% listů vlastnictví, což představuje 80% potřebných smluv. Rovněž již probíhá zpracování dokumentace pro zdání stavby, příprava doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu a příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele pyrotechnického a záchranného archeologického výzkumu, jejichž realizaci předpokládáme v příštím roce, kdybychom také rádi zahájili VVŘ na zhotovitele stavby samotné. V závislosti na dalším časovém postupu přípravy předpokládáme, že ta by mohla zahájit v první polovině roku 2024.

 

Print Friendly, PDF & Email