Na stavbě dálnice D6 u Krupé byla dokončena přeložka silnice I/6 na začátku stavby ve směru od Karlových Varů. Na tento nový 1,3 km dlouhý úsek již byli řidiči vpuštění do obousměrného provozu. Nová přeložka nahradila původní trasu I/6, která budoucí stopu dálnice křížila a z tohoto důvodu ji bylo třeba odstranit. Ve zbývající její části bude rekultivována. Nově přeložená část silnice I. třídy bude po dokončení dálničního obchvatu v Krupé dále sloužit jako doprovodná komunikace a zajistí bezproblémové dopravní spojení mezi obcemi Řevničov, Krušovice a Krupá. Po uvedení dálnice D6 do provozu bude stávající silnice I/6 včetně realizované nové přeložky sloužit jako silnice II/606. Vlastníkem bude Středočeský kraj a správcem KSÚS Středočeského kraje.

Postupující stavba dálničního úseku D6 kolem Krupé přinese další nezbytné omezení provozu. V termínu od 25. 9. do 25. 10. 2022 bude probíhat částečná uzavírka silnice č. II/229 v k.ú. obce Krupá. Důvodem jsou stavební práce při napojení provizorní přeložky (SO 3186) na silnici č. II/229. Omezení se týká staničení v km 34,845 – 35,195. Kvůli blízkosti křižovatky se silnicí č. I/6 bude provoz řízen v čase 7:00 – 18:00 hod. regulovčíky tím způsobem, aby případná kolona nezasahovala do křižovatky. Následně budou provoz řídit semafory. Provizorní komunikace (v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky) bude zřízena v kategorii S9,5/30 a umožní převedení dopravy mezi Krupou a Rakovníkem v době výstavby MÚK resp. realizace přeložky silnice II/229 a mostního objektu na této přeložce (SO 3220). Po dokončení mostu a přeložky silnice II/229 bude doprava navrácena zpět na přeloženou silnici II/229 a provizorní komunikace bude opět odstraněna.

Print Friendly, PDF & Email