V pátek 30.9.2022 po 14:00 hod. zahajujeme stavbou dopravně inženýrského opatření opravu dálnice D1 v km 16-21, tj. přibližně mezi EXIT 15 Všechromy a EXIT 21 Mirošovice, přičemž v letošním roce proběhnou zejména přípravné práce a hlavní stavební činnost je plánovaná na rok 2023. Ty jsou plánovány do konce listopadu 2022. 

V tomto podzimním období bude vybudován provizorní přejezd středového dělícího pásu (SDP) v km 17,280 – 17,400, střední část a založení mostu D1-018 a provizorní zpevnění SDP na tomto mostě. Dále se bude pracovat na opravě PHS vlevo v km 18,136 – 19,738 u odpočívky Božkov, v jejíž úrovni bude stěna opravována prioritně, aby odpočívka mohla být v provozu. Demontován bude také portál elektronického mýta v km 16,840, což si vyžádá v nočních hodinách krátkodobé uzavírky dálnice v délce cca 10-20 minut

V průběhu opravy realizované na podzim tohoto roku dojde pouze k lokálním posunům jízdních pruhů v místech prací směrem ke krajnici nebo naopak ke střednímu dělícímu pásu, aby byl vymezen bezpečný prostor pro pracovníky (režim dopravy 3+3 jízdní pruhy). V souvislosti s opravou mostu D1-018, který překlenuje silnici III/1016 mezi Kunicemi a Strančicemi, dojde rovněž k omezení provozu na této komunikaci III. třídy. Proti původně plánované úplné uzavírce se však bude pracovat za provozu. Ten bude řízen kyvadlově semafory v 1 jízdním pruhu.

Po zimní technologické přestávce proběhne zejména kompletní oprava vozovky v celém úseku v obou směrech, včetně sanací podkladů vozovek a mostů, oprava odvodnění nebo stavba nové protihlukové stěny na úrovni Kunic. V mimoúrovňové křižovatce Mirošovice bude provedena kompletní výměna veřejného osvětlení a dojde také na výměnu zádržného systému při krajnici vozovek obou jízdních pásů. Na závěr bude vozovka vybavena meteorologickými čidly, budou vyměněny kamery pro dohled na provoz a provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení. Uvedení opraveného úseku D1 do provozu jako celku plánujeme v průběhu listopadu příštího roku. 

Print Friendly, PDF & Email