Oprava 3,5 kilometru dlouhého úseku pravého jízdního pásu dálnice D4 mezi Mníškem pod Brdy a Kytínem probíhá podle schváleného harmonogramu. V pondělí jsme dokončili na straně u Kytína pokládku ložné konstrukční vrstvy a na opačné straně u Mníšku souběžně zahájili práce na povrchovém odvodnění středového dělícího pásu pokládkou monolitických betonových žlabů v provedení Carb King. Celkem byl touto technologií položen cca 1 kilometr žlabů. Nyní již dokončujeme vozovkový kryt pokládkou obrusné vrstvy.

Do sobotního večera 1.10.2022 dokončíme levou polovinu vozovky a následně zahájíme přestavbu dopravního omezení, abychom mohli zahájit opravu pravé poloviny v jízdním pásu dálnice směrem na Příbram. Pro řidiče v jízdním pásu na Prahu to nebude znamenat žádnou změnu. V opravovaném jízdním pásu bude provoz převeden z jeho pravé poloviny na levou. V neděli 2.10.2022 dopoledne zahájíme hned po geodetickém zaměření frézování v uzavřené pravé části. V uvedeném režimu vedení provozu na dálnici D4 se bude jezdit do 29.10.2022, kdy proběhne přestavba na dopravně-inženýrského opatření na další a již poslední 3. etapu.

V návaznosti na další postup opravy bude uzavřena také výjezdová a nájezdová větev MÚK EXIT 18 Mníšek p./B. obsluhující pravý jízdní pás dálnice. Obě tyto větve budou rovněž opraveny v rozsahu jejich vozovkového krytu a odvodnění. Po dobu uzavírky pravé části mimoúrovňové křižovatky bude provoz převeden na níže značené objízdné trasy.

 • za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Mníšek pod Brdy (EXIT 18) vpravo:
  silnice III/11626 (ul.Pražká, náměstí F. X. Svobody a ul. Dobříšská v Mníšku pod Brdy) – silnice III/11625 – MÚK Kytín (EXIT 21) a dálnice D4 (směr Strakonice)
 •  za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Mníšek pod Brdy (EXIT 18) vpravo:
  směr Mníšek pod Brdy:
  dálnice D4 (směr Strakonice) – MÚK Kytín (EXIT 21) – silnice III/11625 – silnice III/11626 (ul. Dobříšská, náměstí F. X.  Svobody a ul. Pražská v Mníšku pod Brdy) a dále dle místní úpravy provozu,

  směr Nový Knín:
  MÚK Řitka (EXIT 14) – silnice III/1024 – silnice III/11510 a silnice II/116 (smě Mníšek pod Brdy) a dále dle místní úpravy provozu

S uzavírkou příslušných větví MÚK EXIT 18 počítáme do 2.11.2022

Print Friendly, PDF & Email