Obchvat Olbramovic na silnici I/3 byl v pátek 30.9.2022 v 15:00 hod. slavnostně uveden do provozu. K převedení dopravy na nový 3,4 kilometrů dlouhý obchvat za 321 mil. Kč bez DPH došlo ještě týž den v podvečer.

„Průjezd obcí Olbramovice byl vzhledem k vysokým dopravním intenzitám již řadu let vážnou dopravní zátěží jak pro řidiče, tak pro místní obyvatele. Původní trasa silnice I/3 dělila Olbramovice na dvě poloviny, což zejména v dopravních špičkách vytvářelo velmi nebezpečné situace pro chodce i řidiče. Chtěl bych tedy poděkovat zhotoviteli, kterému se podařilo práce urychlit a stavbu zprovoznit s půlročním předstihem. Nový obchvat přináší zásadní úlevu místním obyvatelům, a to díky výraznému poklesu dopravy projíždějící obcí a samozřejmě také řidičům, kteří budou moci bezpečně a plynule objet Olbramovice po nové kapacitní komunikaci, která vede mimo zastavěné území,“ představil nový obchvat generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Součástí stavby byla také mimoúrovňová křižovatka, šest mostů, podchod pro pěší a protihlukové stěny o celkové délce 1,2 km.

Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

I/3 Olbramovice, přeložka

Hlavní trasa:
délka: 3,4 km
kategorie: S 11,5/80
počet stavebních objektů: 68

zhotovitel: M-Silnice a. s.
nabídková cena: 321 mil. Kč bez DPH
realizace stavby: 2021 – 2022

Print Friendly, PDF & Email