Opravených 5 kilometrů silnice I/18 mezi Líchovy a Břekovou Lhotou je uvedeno do provozu. Opravu za smluvní cenu 79,5 mil. Kč bez DPH realizovala společnost Silnice Group a.s. Ta provedla výměnu asfaltových konstrukčních vrstev s lokálními sanacemi podkladní vrstvy v místech, kde to bylo potřebné. Dále vyčistila, sanovala a případně v případě nutnosti i rekonstruovat odvodnění (otevřené příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice, uliční vpusti). V místech, kde to bylo žádoucí, se rozšířilo zemní těleso komunikace. Došlo i na výměnu směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnovu vodorovného dopravního značení. 

V úseku mezi Líchovy a Břekovou Lhotou projedete bez zdržení. Dopravní omezení v podobě kyvadlově řízeného provozu bylo demontováno. Dokončovací práce budu probíhat i nadále s možným krátkodobým a lokálním vlivem na plynulost provozu.

 

Print Friendly, PDF & Email