Zahájili jsme veřejné výběrové řízení na zhotovitele úpravy MÚK Exit 3 Kněževes na dálnice D7. Výstavba tohoto úseku dálnice byla zahájena v roce 1971. V místě MÚK křižuje dálnice D7 silnici III/2405 a dálniční těleso je přes tuto komunikaci převedeno dálničním mostem. Stávající větve křižovatky jsou zakončeny značkou „Stop, dej přednost v jízdě“ bez přídatných pruhů. Odbočení z dálnice D7 je rovněž bez odbočovacích pruhů.  

Základem stavební akce je tedy zkapacitnění předmětné mimoúrovňové křižovatky vyvolané zejména zmiňovanou absencí odbočovacích a připojovacích pruhů na dálnici D7, což je stav, který neodpovídá normovým předpisům pro dálniční stavby. Úpravy je třeba provést z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu v inkriminovaném úseku dálnice, a to i s ohledem na skutečnost, že MÚK Kněževes bude součástí objízdné trasy při výstavbě nové MÚK Aviatická u letiště Ruzyně.

Zpevněná část vozovky bude v místě přídatných pruhů rozšířena na 11,5 m (šířka jednoho jízdního pásu) tak, aby byl při uzavírkách umožněn na jednom jízdním pásu provoz 2+2 jízdní pruhy. Zemní těleso a dálniční most bude rozšířen na výhledové zkapacitnění dálnice na kategorii D33,5/130 (3+3 jízdní pruhy). Most bude mít volnou šířku 15,5 m a v místech rozšíření pro přídatné pruhy bude vytvořena rezerva v nezpevněné části krajnice. Úpravou o přídatné pruhy bude dotčená část dálnice v délce 295 metrů v případě připojovacího pruhu a 260 metrů v případě odbočovacího pruhu. V návaznosti na práce na dálnici D7 bude provedena také výšková úpravy silnice III/2405 v prostoru rozšířeného dálničního mostu z důvodu nedostatečné podjezdné výšky 4,65 m (norma požaduje 4,50 + 0,15 m). Bude muset proběhnout také provizorní úprava přejezdů středového dělícího pásu, posunutí informačního poloportálu ve směru na Prahu a prodloužení mýtné brány ve směru na Slaný včetně přeložky technologie elektronického mýtného

Aktuální termín pro podání nabídek na zhotovení zakázky v předpokládané hodnotě 112 mil. Kč bez DPH je 10.11.2022 Mimo ceny je kritériem rovněž čas pro uvedení do díla do provozu. Plánovaný termín zahájeni stavby je předpokládaný v průběhu roku 2023 v závislosti na časovém postupu probíhajícího výběrového řízení.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email