Na dálnici D10 dokončujeme první část opravy protihlukové stěny u Benátek nad Jizerou v km 28,865 – 29,630. Od 7.6.2022 probíhají práce v levém jízdním pásu dálnice, během nichž  jsme ve středovém dělícím pásu provedli novou dešťovou kanalizaci a nové římsy mostu ev. č. 10-022c. Most dostal v levém jízdním pásu rovněž nové mostní závěry se sníženou hlučnosti a proběhla sanace jeho určených stavebních částí. Rekonstrukcí prošla také levá opěrná zeď a vozovka v délce 800 metrů. V posledních dnech se pracuje  zejména na osazení panelů nové PHS v délce 236 metrů a instalaci zádržného systému. 

Včera 18.10.2020 proběhla demontáž dopravně-inženýrského opatření a provoz na dálnici D10 v tomto úseku je veden v běžném režimu 2+2 jízdní pruhy. Další instalace panelů PHS a zábradlí bude probíhat za provozu a bude trvat cca. 3 dny. V těchto dnech bude omezení pouze lokální v podobě pracovního místa vyznačeného světelnou šipkou. Hotovo bude nejpozději 30.10.2022. V pravém jízdním pásu dálnice ve směru na M. Boleslav budeme pokračovat v roce 2023. 

 

Print Friendly, PDF & Email