30.9. 2022 jsme uvedli do provozu obchvat Olbramovic na silnici I/3 a vyvedli tak silný provoz z centra obce. I nadále však probíhají dokončovací práce v podobě zemních prací, dokončování příkopů, vyplňování spár v dlažbě a zejména dokončení křížení silnice I/3 se silnici III/1116 na Zahradnici. Na obchvatu se tak i nadále bude pohybovat technika a proto prosíme řidiče o respektování maximální povolené rychlosti a zvýšenou obezřetnost.

Print Friendly, PDF & Email