Získali jsme pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby levé dálniční odpočívky v budoucí trase dálnice D7 u Netovic na Kladensku. Modernizace a rozšíření odpočívky při levém jízdním pásu dálnice ve směru na Prahu bude probíhat až po uvedení dálnice D7 do provozu. Pravostranná odpočívka ve směru na Chomutov je součástí stavby úseku dálnice D7 Knovíz-MÚK Slaný-západ. 

Upravovat se bude prostor za stávajícím objektem čerpací stanice pohonných hmot. Mimo tohoto objektu bude součástí odpočívky kontrolní stanoviště Policie České republiky nebo dětské hřiště začleněné do relaxační zóny se zelení a mobiliářem v podobě lavic se stoly a odpadkových košů. Bude provedena příprava pro instalaci systému kamerového dohledu a systému organizace parkování. Nové veřejné osvětlení bude řešeno diodovými svítidly s náhradní teplotou světla 3000K na sloupech výšky do 14 metrů. Na odpočívce se spočítá s 61 parkovacími místy, z nichž bude 16 míst určeno pro těžká nákladní vozidla. Odpočívka bude v celé délce od vozovky levého jízdního pásu oddělena gabionovou zdí.

Pokud jde o aktuální stav přípravy hlavní trasy dálnice D7 v 6,5 km dlouhé části MÚK Knovíz- MÚK Slaný-západ, jehož součásti je odpočívka Netovice v pravém i levém směru, tady máme vydané pravomocné územní rozhodnutí. Probíhá příprava k získání potřebných práv vlastníků dotčených pozemků, příprava pyrotechnického i záchranného archeologického výzkumu. Hotový je čistopis dokumentace pro stavební povolení a jsme před podáním žádosti o jeho vydání. Souběžně již probíhá zpracování dokumentace pro zadání stavby.

Print Friendly, PDF & Email