Po předchozí stavbě dopravně inženýrského opatření jsme pondělí 12.10.2022 zahájili opravu v pravém jízdním pásu dálnice D4 ve směru na Příbram. V 3,5 kilometrů dlouhé úseku, přibližně mezi MÚK EXIT 18 Mníšek pod Brdy a MÚK EXIT 21 Kytín, byla provedena výměna vozovkového souvrství. Provedlo se čištění nezpevněných krajnic, jejich případné rozšíření, úprava do předepsaného sklonu a zpevnění asfaltovým recyklátem. Realizovala se oprava a optimalizace odvodňovacího systému komunikace a také výměna a doplnění bezpečnostního zařízení (svodidla, směrové sloupky). Mimo stavební činnost nezůstaly ani pravostranné větve mimoúrovňové křižovatky EXIT 18, které prošli rovněž opravou povrchu a jejich odvodnění. Součástí bylo také prodloužení odbočovacího a připojovacího pruhu u zmiňované křižovatky a obnova vodorovného a svislého dopravního značení v celém opravovaném úseku.

Ve středu 2.11.2022 ještě probíhaly dokončovací práce nutné pro uvedení opraveného úseku do provozu v režimu předčasného užívání stavby. Dokončovalo se vodorovné dopravní značení, čistil se povrch vozovky nebo dosypávaly krajnice. V průběhu dnešního dne (tj. 3.11.2022) po demontáži stávajícího dopravního omezení uvedeme opravený úsek do provozu a obnovíme tak standardní vedení provozu v režimu 2+2 jízdní pruhy.

Print Friendly, PDF & Email