Upozorňujeme na plánovanou opravu cementobetonových desek v pravém jízdním pásu dálnice D11 ve směru na Hradec Králové. Práce proběhnou ještě před zimním obdobím z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a to ve dnech 5.11.2022 (sobota) od 14:00 hod. do 7.11.2022 (pondělí) 14 hod. v km 39,162 – 39,207 ( za MÚK EXIT 39 KLUK). V uvedeném časovém období bude nutno vybourat celkem 10 kusů desek, které nesou známky alkalicko-křemičité reakce a tvoří se v nich výtluky.

Práce zahájíme ihned po odeznění sobotní dopolední špičky a po předchozí stavbě dopravně inženýrského opatření, s níž počítáme od 13:00 hodin. V inkriminovaném úseku dálnice se po dobu opravy bude jezdit pouze levým jízdním pruhem. S ohledem na nutnou technologickou přestávku vyvolanou tvrdnutím betonu nově vybetonovaných desek, oprava zasáhne i do pondělí 7.11.2022. Lze tak předpokládat, že se před místem zúžení ve směru na Hradec Králové může vytvářet kolona. Proto žádáme řidiče, aby s touto skutečností počítali a dbali zde zvýšené opatrnosti!

Print Friendly, PDF & Email