S přípravou na zimní údržbu souvisí nejen příprava techniky nebo chemických rozmrazovacích prostředků, ale také získávání, přenos a analýza informací o aktuální meteorologické situaci na sledovaném místě či úseku. K tomu účelu slouží silniční meteorologické stanice, které jsou součástí systému dopravní telematiky. Na základě měření jejich senzorů (zpravidla soubor silničních a atmosférických) a analytického vyhodnocení jednotlivých měřením získaných výstupů v daném čase dokáže stanice varovat před hrozícími situacemi nebezpečnými pro silniční dopravu (např. námraza, led, mlha, silný vítr, náledí a mokrý nebo sněhem pokrytý povrch).

V roce 2022 jsme síť stacionárních meteorologických stanic na silnicích I. tříd ve Středočeském kraji rozšířili o další 2 stanoviště. Účelem jejich výstavby v místech, kde doposud absentují, je zejména včas, efektivně a účinně reagovat na kritické situace (např. optimalizací chemických posypových prostředků, množstvím nasazené techniky atd.) ale také jim na základě zkušeností a dalších informací (např. z meteoradaru) i účinně předcházet. To se sekundárně pozitivně promítá do bezpečnosti a plynulosti provozu (předcházení škodám na majetku i zdraví) i nákladů na údržbu samotnou.

Na silnici I/2 monitoruje nově povětrnostní podmínky meteostanice u obce Oleška nedaleko Kostelce nad Č. lesy a stala se tak jednou ze 3 stanic na této silnici I. třídy. Druhá v letošním roce postavená stanice je na silnici I/38 u Vlkavy. Je jednou z 5 ve středočeské části této komunikace, avšak první v jejím úseku mezi dálnicemi D10 a D11.

Stavebně se v obou případech jedná o 10 metrů vysoký ocelový stožár ukotvený na roštu betonového základu s napojením na sít NN. Na stožárech jsou mimo rozvaděče osazena tato čidla:

  • čidlo teploty a vlhkosti vzduchu
  • čidlo srážek a dohlednosti (suma srážek, intenzita srážek (mm/h), viditelnost, typ srážek)
  • čidlo měření směru a rychlosti větru 
  • dvě statické přehledové kamery s IR přísvitem

Obě stanice pak disponují 1 čidlem instalovaným v obrusné vrstvě vozovky, které umožňuje získávat informace o teplotě povrchu vozovky a teplotě v 7 cm pod povrchem, bodu mrznutí, stavu vozovky (suchá, vlhká, mokrá, zbytková sůl, sníh, námraza atd.) a výšce vodního filmu do 8mm. Naměřené hodnoty z meteostanic a obraz z kamer je přenášen pomocí sítě mobilního operátora do příslušné aplikace, jejíž pracovní prostředí je přístupné oprávněným pracovníkům.

Výstavba obou meteostanic byla realizována za smluvní cenu 8,89 mil. kč bez DPH, která zahrnuje mimo vztyčení stožáru a osazení a připojení potřebných technologií rovněž výkopové práce a připojení síti NN, úpravu příkopu a krajnice nebo osazení nových svodidel. V současné době se tak síť silničních meteorologických stanic v kraji na silnicích I. tříd rozrostla na 23 stanovišť. Dalších 75 jich je na dálnicích v Praze a Středočeském kraji.

Print Friendly, PDF & Email