Na silnici I/16 jsme uvedli do provozu opravený most ev.č.16-011, který u obce Nová Ves převádí silnici I. třídy přes dálnici D8. Most z roku 1996, který do letošního roku neprošel žádnou významnou rekonstrukcí, opravila společnost Poor s.r.o. za 27,74 mil. Kč bez DPH. Most dostal nové mostní závěry, byla provedena nová izolace mostovky a položeno nové vozovkové souvrství. Opraveno bylo odvodnění mostu i jeho římsy na, kterých bylo osazeno nové zábradlí se svodidly.

Ačkoliv ještě v okolí mostu probíhají dokončovací práce, po mostě se jezdí již bez omezení.

Print Friendly, PDF & Email