Ministerstvo dopravy ČR vydalo dne 9.11.2022 zatím nepravomocné stavební povolení pro více než 2 desítky stavebních objektů připravované trasy dálnice D7 v 6,76 kilometrů dlouhém úseku Kutrovice-Panenský Týnec (hr. STC kraje). Jedním ze stavebních objektů je úprava stávající silnice I/7, která bude tvořit polovinu budoucí čtyřpruhové dálniční komunikace, konkrétně její levý jízdní pás ve směru na Prahu. Na sil. I/7 dojde rovněž k opravě 3 stávajících mostních objektů, zatímco v budoucím pravém jízdním pásu ve směru na Chomutov vyrostou 3 nové mosty v celkové délce 550 metrů.
Dalším ze stavebních objektů je například úprava větví mimoúrovňové křižovatky Hořešovice. Celková délka jejich 4 větví bude přes 900 metrů. Dešťová kanalizace hlavní trasy a 3 dešťové usazovací nádrže nebo 2 protihlukové stěny v celkové délce 1910 metů jsou dalšími stavebními objekty obsaženými v rozhodnutí Ministerstva dopravy.

V současné době probíhá majetkoprávní příprava, pracuje se na zadávací dokumentaci stavby (ZDS) a připravuje se pyrotechnicky a záchranný archeologický výzkum. Ve 2. polovině roku 2023 plánujeme zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby a v průběhu roku 2024 i realizaci stavby.

Print Friendly, PDF & Email