Ředitelství silnic a dálnic, jako správce dálnic a silnic I. třídy ve Středočeském kraji, zajišťuje zimní údržbu na více než 360 kilometrech dálnic a 670 kilometrech silnic I. tříd na území kraje. Zimní období dle platné legislativy začíná 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku. Zimní údržbou se pak podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací. Organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti vychází ze zákona o Pozemních komunikacích č.13/1997Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997Sb. v platném znění.

V souladu s uvedenou legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.
Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:

  • do 2 hodin u dálnic   
  • do 3 hodin u silnic I. třídy

Samotná údržba na jednotlivých úsecích komunikací se realizuje na základě plánu zimní údržby vypracovaného pro konkrétní obvod a je řízena místně příslušným dispečinkem.

Na silnicích I. tříd a dálnicích (D0, D4, D6, D7, D10) je zimní údržba ve Středočeském kraji rozdělena do 2 oblastí (01 jihozápad, 02 severovýchod) s 9 centrálními dispečinky, o jejichž nepřetržitý chod se stará přes 6 desítek proškolených dispečerů. Pro zajištění samotného průběhu údržby je k dispozici téměř 90 sypačů, 7 traktorů s radlicí, 3 šípové pluhy a 3 sněhové frézy a necelá dvacítka nakladačů. K dispozici je přes 9500 tun chemického posypového materiálu.

Na dálnicích D0, D1, D5, D8, D11 na území Středočeského kraje provádí zimní údržbu přímo ŘSD ČR prostřednictvím Středisek správy a údržby dálnic, místně pak zejména SSÚD Mirošovice, SSÚD Bernartice, SSÚD Rudná, SSÚD Nová Ves, SSÚD Poříčany. Pokud jde o techniku, tak do akce je připraveno na všech výše uvedených SSÚD celkem 52 sypačů, 12 univerzálních vozidel, 4 šípové pluhy a 10 nakladačů. Zajišťovat průběh údržby budou téměř 3 desítky dispečerů a více než 180 řidičů, kteří mají aktuálně k dispozici přes 12 tun posypového materiálu. Používány budou zejména chemické rozmrazovací látky v podobě chloridu sodného frakce 02-5mm, roztoku chloridu sodného a roztoku chloridu vápenného (CaCl2).

Print Friendly, PDF & Email