V rámci veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby “D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy”  v předpokládané hodnotě 112 mil. Kč bez DPH jsme obdrželi 6 nabídek. Nejvýhodnější nabídku podala spol. Strabag a.s. s cenovou nabídkou 115,67 mil. Kč bez DPH. Mimo ekonomického kritéria hodnocení nabídek je dalším hodnotícím kritériem doba potřebná pro uvedení díla do provozu. Nyní probíhá hodnocení předložených nabídek s ohledem na všechna stanovená kritéria zadávací dokumentací. Pokud průběh výběru zhotovitele bude bez větších průtahů, plánujeme stavbu zahájit ve 2. čtvrtletí příštího roku.

Základem stavební akce je zkapacitnění předmětné mimoúrovňové křižovatky vyvolané zejména absencí odbočovacích a připojovacích pruhů na dálnici D7. Úpravy je třeba provést z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu v inkriminovaném úseku dálnice, a to i s ohledem na skutečnost, že MÚK Kněževes bude součástí objízdné trasy při výstavbě nové MÚK Aviatická u letiště Ruzyně.

Print Friendly, PDF & Email