Po uvedení obchvatu Olbramovic na silnici I/3 do provozu jsme společně s Policií ČR reagovali na pohyb volně žijící zvěře v jeho trase. Přijali jsme a realizovali technické opatření s cílem zamezit vstupu zvěře na tuto pozemní komunikaci, tím omezit respektive snížit střety vozidel s ní a tedy zvýšit bezpečnost silničního provozu. Konkrétně jsme instalovali 70 kusů optických ochranných zařízení, tzv. odražečů proti zvěři, které je činné pro volně žijící srstnatou zvěř (např. černá, jelen, los, srnčí, daněk, muflon, liška, králík, zajíc atd.) Umístěny jsou ve vytipovaných úsecích  hlavní trasy obchvatu, kde byl zaznamenán pohyb zvěře přes komunikaci nebo kde bylo už zjištěno její sražení. Nicméně situaci stále sledujeme a jsme připraveni reagovat například navýšením počtu kusů tohoto zařízení nebo optimalizací toho již instalovaného.

Po technické stránce se jedná o speciální odrazné prvky umístěné na okraji komunikace (např. na směrové sloupky), které odrážejí světlo z reflektorů projíždějících vozidel do prostoru výskytu zvěře, převážně kolmo k ose komunikace. Protože v noci vozidlo osvětluje vždy celou řadu odražečů, je při pohledu kolmo na osu komunikace vidět řada svítících bodů. Z odražečů se tak vytváří optický výstražný plot. Zvěř, která v noci přichází ke komunikaci, po které projíždí vozidlo, vidí řadu proti ní svítících světel. Tím je opticky odrazována od vstupu na komunikaci. Tento optický plot působí jen v době, kdy jsou odražeče osvětleny, tedy jen v době projíždění vozidla po komunikaci.
Optickým principem odražeče je odrážet světlo v poměrně velkém horizontálním rozptylovém úhlu a minimálním vertikálním. Nelze ho však zaměňovat za odrazky směrových sloupků, které odráží světlo tzv. vratným odrazem. Odražeče musí být instalovány tak, aby neodrážely světlo zpět k řidiči, ani k řidičům vozidel jedoucích před ním nebo za ním, nebo k řidičům protijedoucích vozidel. 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email