Dokončovací práce probíhají v poslední části 1,3 km dlouhém úseku dálnice D10 mezi MÚK Exit 46 Kosmonosy a MÚK Exit 44B Mladá Boleslav, kde od 15.8.2022 realizujeme sanaci svahu násypového tělesa. Součástí této stavební akce je jednak výstavba 250 metrů dlouhé opěrné zdi u exitu 44B a dále propojení připojovacího pruh exitu 46 a odbočovací pruh exitu 44B, čímž v uvedeném úseku jízdního pásu směrem na Prahu vznikl nový průpletový pruh. Řidiči ho už několik let používají ve stejnému úseku dálnice jen v opačném jízdním pásu ve směru na Turnov, kde se osvědčil. V této části D10 se průměrná denní intenzita provozu pohybuje okolo 40 000 vozidel, z nichž čtvrtinu představují těžká nákladní vozidla. Toto z pohledu řidičů navýšení jízdních pruhů bude mít významný vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Část nového průpletového pruhu už byla uvedena do provozu v režimu předčasného užívání stavby před několika týdny a to až k budované opěrné zdi.  Aktuálně je třeba ještě dokončit nový zádržný systém na římse zdi, instalaci svislého dopravního značení na portálu před dálnice D10. Souběžně s instalací svodidel a svislého dopravního značení zasypáváme zeď na její straně mimo těleso komunikace. V průběhu víkendu 10.-12.12.2022 plánujeme demontáž dopravně inženýrského opatření a nejpozději v pondělí 12.12.2022 zde již řidiči projedou bez jakéhokoliv omezení.

Print Friendly, PDF & Email