V listopadu Ústavní soud v Brně odmítl stížnost spolku Krajina 2000 a obce Okrouhlo u Prahy, která navazovala na spor o trasu budoucího středočeského úseku dálnice D3 dlouhodobě plánovanou přes oblast Posázaví. Spolek s obcí se u správních soudů (Krajský soud v Praze, NSS) domáhal zrušení aktualizace středočeských Zásad územního rozvoje (ZÚR), přičemž oba soudy podanou žalobu zamítly. O stížnosti obou subjektů domáhajících se zrušení aktualizace ZÚR Středočeského kraje nakonec rozhodoval Ústavní soud. S definitivní platností je tak vymezen koridor pro vedení stavby dálnice D3 v její středočeské části dlouhé téměř 59 kilometrů. Vedení trasy dálnice v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i odlehčení dálnice D1 a silnice I/3.

V návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu podalo ŘSD ČR dne 30.11.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí na všech 5 dálniční úseků a související přivaděče. ŘSD využilo možnosti, které mu dává nová legislativa pro vedení územního řízení. Staré žádosti, které byly řešeny ještě na Městském úřadě v Benešově, byly staženy a nové byly podány již na Krajský úřad Středočeského kraje s cílem urychlení celého procesu územního řízení. 

Jak jsme už v průběhu tohoto roku informovali, v trase dálnice probíhá podrobný geotechnický průzkum, jehož výsledky, které budou k dispozici na konci příštího roku, budou sloužit jako stěžejní podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení. V tuto chvíli jsou již také vydána všechna rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů živočichů, která jsou nezbytná pro zisk územního rozhodnutí. Nicméně již došlo k jejich napadení žalobou a budou tedy ještě podrobeny soudnímu přezkumu.

Print Friendly, PDF & Email