Dokončujeme gabionové zdi na ploše mezi stávající dálnicí D5 a odpočívkami Záluží vpravo i vlevo v km 36,5-37. Obě zdi jsou navrženy z důvodu odhlučnění a odstínění odpočívek od provozu na dálnici. Pravostranná zeď je délky 230 metrů a výšky 2,5 metrů nad vozovkou, levostranná délky 236 metrů a stejné výšky. Šířka zdí je 1 metr. Jen v místech SOS hlásek je zúžená na 0,5 metrů. Tato zúžená část se momentálně dokončuje. Hotové je odvodnění, osazeny jsou nové tlumiče nárazu v místech rozštěpu mezi dálnicí a nájezdem na odpočívky se souvisejícími terénními úpravami. Na svém místě jsou také nová svodidla v celé délce zdí.

Dokončit tak mimo části zdi u hlásek zbývá už jen terénní úpravy. Na rubové a částečně i na lícní straně bude ve vhodném vegetačním období doplněna výsadba popínavých rostlin. Dřeviny z rubové strany budou po čase zasahovat i na lícní stranu zdi, pohledovou ze strany dálnice, a obráceně. Až na zmíněnou výsadbu počítáme s dokončením do letošních Vánoc.

Print Friendly, PDF & Email