V režimu předčasného užívání stavby jsme uvedli do provozu 1663 metrů silnice I/18 na průtahu obcemi Havírna a Bohutín na Příbramsku, s jejíž opravou jsme začali 2.9.2022. Mimo konstrukčních vrstev vozovky se pracovalo na odvodnění komunikace včetně pročištění a rekonstrukce propustků, pročištění stávajících a zřízení nových uličních vpustí za účelem zajištění plné funkčnosti systému odvodnění. V rámci vodohospodářských objektů byla řešena i přeložka vodovodu, který byla v kolizi s plánovanou novou opěrnou zdí komunikace délky necelých 100 metrů. Součástí opravy byla také stavba nového rámového propustku v místě stávajícího a již po stavební stránce nevyhovujícího objektu.

Dokončovací práce budou probíhat ještě na jaře roku 2023, a pokud je bude nutné provádět přímo ze silnice, bude se realizovat již v rámci lokálního a krátkodobého omezení provozu na silnici I. třídy. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email