Probíhající provizorní podepření nosné konstrukce mostu na dálnici D1 přes údolí Šmejkalky je hotové. V jeho 4 polích z 9 jsme reagovali na zajištění požadovaných hodnot zatížitelnosti na mostě do doby provedeni jeho celkové opravy. To bylo nezbytné nejen pro běžný provoz na dálnici, ale i pro navazující přestavbu tohoto dálničního mostu. Podepření v polích 1, 4, 6, a 9 bylo aktivováno postupně už v uplynulém týdnu a dnes 21.12.2022 byly práce ukončeny. 

Pokud jde o samotnou kompletní rekonstrukci mostu, stále probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele. Podle zadaných kritérií se hodnotí všechny 4 podané nabídky.  S ohledem na velkou variabilitu postupu prací ŘSD ČR zadalo stavbu na základě smluvních podmínek FIDIC – design and build. To znamená, že zhotoviteli poskytne pozemky a stavební povolení s tím, že podrobné projektování je v jeho kompetenci. Zhotovitel může plně využít jeho know-how a optimalizovat postup výstavby dle jemu dostupných technologií tak, aby minimalizoval dopad stavby na veřejný provoz. Stanovujeme však okrajové podmínky v tom, že nesmí být zdemolován stávající historický oblouk spodní stavby mostu a doprava na D1 musí být vedena v režimu 2+2 jízdní pruhy po celou dobu výstavby, kromě přestavby dopravního omezení.  Předpokládáme, že přípravné práce a projektovou přípravu zahájí vybraný zhotovitele v průběhu příštího roku.

 

Print Friendly, PDF & Email