V uplynulém roce probíhaly větší opravy na více než 45 místech dálnic a silnic I. tříd ve Středočeském kraji. To například znamená, že se v různém rozsahu pracovalo na 20 mostech, z nichž 15 bylo před koncem roku 2022 uvedeno do provozu. Opravovaly se vozovky v celkové délce cca 54 kilometrů (bez úseku D1 v km 16,000- 20,854) a zhruba 50 kilometrů se jich podařilo uvést do provozu. Mimo mostů a konstrukčních vrstev komunikací byla pozornost věnována také jejich funkčnímu odvodnění, protihlukovým opatřením, sanaci svahu, modernizaci odpočívek nebo zádržných systémů. Opravy, v rámci kterých proběhlo v roce 2022 uvedení stavby do provozu jako celku, vyšly na více než 2 mld. Kč bez DPH ve smluvních cenách.

Za zmínku stojí dokončení opravy silnice I/4 v celé její středočeské části, zprovoznění průtahu obcí Jesenice u Rakovníka na sil. I/27, Hvězda na sil. I/16 nebo Bohutínem na sil I/18. Všechny jmenované stavební akce výrazně zasahovaly realizací dopravně inženýrského opatřením do dopravní obslužnosti obyvatel v daném regionu a plynulosti provozu.

Z oprav, které jsme zahájili v loňském roce, budeme letos pokračovat sil. I/2 mezi Malínem a Novými Dvory na Kutnohorsku. Na dálnici D10 u Kbel u Benátek n. Jizerou se přesuneme z levého jízdního pásu do pravého ve směru na Mladou Boleslav. Na dálnici D4 zahájíme s novou stavební sezónu demolici 2. poloviny mostu D4-020 v jízdním pásu ve směru na Příbram. Na podzim by tak měl stát u Nové Huti kompletně nový most. Nový most dokončíme i na sil. I/16J u Ješína. Na dálnici D1 se pak již naplno rozběhne oprava asfaltobetonové vozovky km 16,000 – 20,854. 

Z nových akcí připravovaných pro nastávající stavební sezónu lze v současné době uvést opravu silnice I/2 mezi Mukařovem a Kozojedy, opravu vozovky dálnice D11 u MÚK Vrbová Lhota nebo části průtahu Kolínem na sil. I/38H. Rádi bychom zahájili úpravu MÚK Kněževes na dálnici D7 nebo sanovali skalní masiv na sil. I/16 mezi Stránovem a Jezerním Vtelnem.

Print Friendly, PDF & Email