Silné mrazy, kolísání teplot a celkově vyšší úhrn sněhových i dešťových srážek nesvědčí konstrukci komunikace. Té nevadí ani tak nízké či vysoké teploty, pokud jsou stabilní bez větších výkyvů, jako je právě střídání arktických teplot s těmi jarními.

Důležitým aspektem je právě četnost střídaní teplot, kdy jejich oscilace okolo bodu mrazu vede k častějšímu vytváření poruch. V době oteplení do prasklin, byť sebemenších, proniká voda, která následně v období ochlazení zmrzne a led zvětšením svého objemu narušuje celistvost konstrukčních vrstev komunikace. V důsledku dopravního zatížení, zejména těžkou nákladní dopravou, se pak z malých nerovností stávají výtluky.

Po oteplení v období Vánoc evidujeme ve Středočeském kraji zvýšený výskyt těchto lokálních poruch. Jako příklad lze uvést silnici I/3 na průtahu Milínem, dálnici D3 u Mezna nebo silnici I/18 u Vrchotových Janovic. S větším množstvím výtluků se aktuálně také potýkáme na silnici I/2 v úseku Mukařov-Vyžlovka a na průtahu Říčany. V Říčanech je například jejich oprava plánovaná na sobotu 7.1.2022 s ohledem na nižší intenzitu provozu na této komunikaci. V rámci inspekčních cest probíhá v tomto období zvýšená kontrola stavu vozovek a na zjištěné závady ve sjízdnosti se snažíme v maximálně krátkém čase reagovat ne-li vždy okamžitou opravou, tak alespoň osazením odpovídajícího přenosného svislého dopravního značení. Pokud je to možné a účelné, snažíme se opravovat v časech mimo maximální intenzity provozu na dané komunikaci.

Nicméně skutečností je, že v zimním období nejsou v provozu obalovny, a tak jsme při realizaci oprav výtluků ve zvýšené míře závislí nejen na počasí, ale také převážně na studené balené asfaltové směsi. Takto provedené opravy jsou však provizorní a dočasné a například při intenzivním zatížení těžkou nákladní dopravou mohou mít jen velmi omezenou časovou životnost. Řidičům se tedy může jevit, že k žádným opravám téměř ani nedochází, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není.

Z výše uvedených důvodů budeme moci trvalejší řešení realizovat až s příchodem jara v rámci lokálních nebo souvislých oprav či rekonstrukcí. Zůstaneme-li na Benešovsku tak v současné době připravujeme opravu průtahu Milínem na silnici I/3, kde jsme ve fázi před vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele, a pokud nenastanou neočekávané průtahy, opravu zahájíme ještě letos. Obdobné platí i o prvních kilometrech dálnice D3 na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Na jaře je také v plánu oprava povrchu a odvodnění silnice I/2 mezi Mukařovem a Kozojedy.

Print Friendly, PDF & Email