I v zimním období pokračujeme na kompletní rekonstrukci mostu, který překlenuje silnici I/2 přes říčku Vrchlici  u nových Dvorů na Kutnohorsku. Demolice původního a již nevyhovujícího mostní objektu a výstavba nového mostu je součástí opravy silnice I/2 Malín-Nové Dvory. Aktuálně se dokončuje demolice starého mostu. ta bude provedena až do úrovně pilotového základu. Na stávající piloty a doplňující mikropiloty se poté založí nové železobetonové opěry pro nový most.

V místě se jezdí po obousměrné provizorní komunikace včetně mostního provizoria pouze s omezením max. povolené rychlosti, čímž je zajištěna odpovídající plynulost provozu na silnici I/2.

Print Friendly, PDF & Email