Z  nabídek 5 uchazečů o zhotovení novostavby a přestavby stávající protihlukové stěny na dálnici D5 u Bavoryně jsme vybrali tu, kterou předložilo sdružení „S – V sdružení pro PHS“ jehož správcem je společnost Samson Praha s.r.o. Sdružení bude stavbu realizovat za 43,53 mil. Kč bez DPH a současně se smluvně zavázalo, že provoz na dálnici bude omezen maximálně po dobu 70 kalendářních dnů.

Jedná o stavbu protihlukových stěn v pravém (směr Plzeň) i levém (směr Praha) jízdním pásu dálnice o celkové délce 742 metrů, jejímž účelem je, na základě zpracované hlukové studie, zajistit a zlepšit ochranu obytné aglomerace v katastrálním území Zdic a Bavoryně před negativními účinky hluku emitovaného provozem na dálnici D5. Ve směru na Prahu tak vyroste kompletně nová PHS dlouhá 402 metrů a vysoká 4,5 metru a to přibližně mezi km 27,5 – 27,9. V této části bude navazovat na v loňském roce zprovozněnou kompletně rekonstruovanou PHS podél Zdic (na obr. vlevo).
V protisměru bude nejdříve provedena demolice stávající dřevěné stěny dlouhé 252 metrů a vysoké 3,9 metru. Ta byla postavena při zprovoznění tohoto dálničního úseku a je za hranící své životnosti (na obr. vpravo). Na jejím místě v km 26,1 – 26,5 vyroste nová prodloužená PHS v celkové délce 352 metrů a minimální výšce 4,5 metru (objektu čp. 378 je navýšena na 4,9 m). Mimo demolice a výstavy nových stěn bude třeba osadit nová svodidla nebo nový jednonosníkový portál dopravního značení včetně jeho založení.

Stejně jako při kompletní rekonstrukci PHS podél Zdic plánujeme i v letošním roce pracovat za provozu. Ten bude v obou směrech dálnice, v místech probíhajících prací, veden téměř výhradně v režimu 2 provizorní jízdní pruhy. Zahájení stavby plánujeme na jaře tohoto roku. O zahájení a dopravním omezení budeme včas informovat.

Print Friendly, PDF & Email