Vybrali jsme zhotovitele monolitických žlabů při krajnici levého jízdního pásu dálnice D4. Jejich opravu ve dvou úsecích v celkové délce cca 800 metrů mezi Kytínem a Mníškem pod Brdy bude realizovat společnost Skanska a.s. za necelých 5 mil. Kč bez DPH.

K opravě se přistupuje z důvodu neuspokojivého stavu rigolu dálnice z betonových žlabovek a uličních vpustí, do kterých je rigol zaústěn. Tento stav při zhoršených klimatických podmínkách (déšť, tání sněhu) způsobuje únik vod z dálnice mimo odvodnění komunikace a lokální erozi svahů, případně hromadění vody na zpevněné části komunikace, čímž může docházet k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Z tohoto důvodu je nutné stávající rigol odstranit, provést sanaci podloží, celkovou opravu uličních vpustí a metodou Curb King osadit nový betonový monolitický žlab.

V aktuálním úseku, kde budou práce probíhat bude omezena krajnice s částí pravého jízdního pruhu a řidiči zde projedou v režimu 2+2 provizorní jízdní pruhy. Zahájení opravy plánujeme na začátku této stavební sezóny.

 

Print Friendly, PDF & Email