V rámci přípravy opravy povrchu silnice I/38H na průtahu Kolínem jsme v závěrečné fázi výběrového řízení na zhotovitele této zakázky. Vybíráme celkem z 10 nabídek a předpokládáme, že smlouvu o dílo se zhotovitelem, který předložil nejvýhodnější ekonomickou nabídku, podepíšeme nejpozději koncem února tohoto roku. S opravou by se pak mohlo začít v průběhu 1. poloviny 2. čtvrtletí 2023.

Oprava se týká téměř celého průtahu Kolínem v délce necelých 6 kilometrů, který na jedné straně začíná cca 100 metrů za značkou města Kolín a na druhé straně končí ve slepé části Havlíčkovy ulice u autosalonu. Práce budou spočívat zejména v opravě asfaltových vrstev v rozsahu celoplošné opravy obrusné s lokální opravou ložní vrstvy. Dále dojde k výměně svislého dopravního značení, opravě a obnově odvodnění, opravě povrchu autobusových zálivů nebo obnově vodorovného dopravního značení. Po ukončení prací bude silnice I/38H předána novým majetkovým správcům, kterými bude město Kolín a Středočeský kraj. Opravě pozemní komunikace I/38H v uplynulých letech už předcházela oprava 4 mostních objektů, které na ní leží.

Oprava bude probíhat postupně za provozu v rámci několika úseků (etap), přičemž realizované dopravní omezení bude vždy vycházet z šířkového uspořádání komunikace v aktuálním místě prací. Celý opravený úsek plánujeme uvést do provozu za 90 kalendářních dnů od zahájení stavby. 

Print Friendly, PDF & Email