V letošní stavební sezóně plánujeme dokončit 5 opravy, které jsme zahájili v roce 2022. Na dálnicích je to most na D4 u Staré Huti a na D10  dokončíme opravu PHS a estakády u Kbel. Samostatně je třeba zmínit opravu obou jízdních pásů dálnice D1 v km 16-20,845. V tomto 5 kilometrů dlouhém úseku jsme zahájili přípravné práce na mostě a PHS ještě ve 3. čtvrtletí loňského roku s cílem zprovoznit opravený úsek jako celek v závěru stavební sezóny 2023. Z tohoto důvodu také plánujeme obnovit práce v levém jízdním pásu (směr Praha) inkriminovaného úseku D1 už v pondělí 6. 3. 2023. Přípravná fáze výstavby dopravě inženýrského opatření probíhá v časových oknech již od 18. 2. 2023. Pokud jde o silnice I. tříd, tady nám zbývá dokončit opravu povrhu a mostu v úseku Malín – Nové Dvory na silnici I/2 a most u Ješína na silnici I/16J. 

V přípravě je dalších více jak 25 oprav, které bychom v letošním roce mohli zahájit. Záležet bude samozřejmě na dalším časovém postupu jejich přípravy a také na možnostech řešení dopravně inženýrského opatření v dané lokalitě. Na jedné straně je nutné při realizaci oprav zajistit požadovanou úroveň bezpečnostní práce, na straně druhé zajistit odpovídající bezpečnost a plynulost silničního provozu a dostatečnou obslužnost daného regionu, a to i s ohledem na další plánované stavební akce dalších investorů. V ideálním případě těchto 25 stavebních akcí znamená cca 60 kilometrů nových vozovek nebo 7 opravených mostů. Pracovat se bude rovněž na odvodnění komunikací, opravách protihlukových stěn nebo zajištění skalního masivu

Ve 2. čtvrtletí, po ukončení zimní údržby, plánujeme pokračovat v opravách započatých v roce 2022 (viz. výše). V závěru března začneme pracovat na kompletní opravě mostu přes železnici na sil. I/32 nedaleko Libice nad Cidlinou. V závěru března bychom rádi zahájili také úpravu MÚK Kněževes na dálnici D7. V průběhu jara pak plánujeme zahájit opravu PHS u Bavoryně na dálnici D5 (pro opravu PHS Rudná a PHS Drahelčice probíhá hodnocení podaných nabídek v rámci VVŘ), opravu průtahu Kolínem na sil. I/38H, opravu sil. I/2 Mukařov-Kozojedy a na dálnici D4 zahájíme opravu povrchového odvodnění.  Všechny uvedené stavby mají k dnešnímu dni svého zhotovitele.
V tomto období lze předpokládat rovněž zahájení demolice a výstavby nového mostu v Doubravčanech na sil. I/2, kde jsme v rámci probíhajícího výběrového řízení obdrželi 4 nabídky na zhotovitele stavby, zahájení opravy dálnice D5 v km 5,490 – 9,077 ve směru na Plzeň a 8,942 – 3,880 ve směru na Prahu, kde vybíráme z 5 uchazečů o zakázku a rovněž sanaci skalního zářezu u Stránova na sil. I/16 s 9 nabídkami. Veřejné výběrové řízení běží rovněž na přestavbu mostu 38-048 na sil. I/38 v Církvici (předání budoucímu majetkovému správci), na opravu průtahu Miličínem na sil. I/3 i na opravu dálnice D11 cca mezi MÚK Sadská a Vrbová Lhota. U všech 3 připravovaných akcí jsme před podáním nabídek na zhotovitele.

Mapa ke stažení je ZDE.

Print Friendly, PDF & Email