Intenzivně pracujeme na výstavbě nového mostu přes říčku Vrchlici u Kutné Hory. Jde o most s evidenčním číslem 2-016, který je součástí vytížené komunikace I/2 mezi kutnohorskou městskou částí Malín a sousedním městysem Nové Dvory.

Celá mostní konstrukce už je z větší části hotová, momentálně probíhá vázání ocelových výztuží, plánujeme betonáž, izolaci stavby, a nakonec i vybudování přechodových oblastí, tedy nájezdových ploch na most, které budou železobetonové se sklonem 10%. Rovněž jsme vydláždili koryto říčky Vrchlice, kterou most překlenuje, aby voda nepodemílala břehy, do kterých jsou usazeny piloty mostní konstrukce.

Nově budovaný most nahradí starý, který jsme loni zbourali kvůli špatnému technickému stavu. Pracujeme za plného provozu. Veškerá doprava v místě stavby je vedena obousměrně, ve dvou pruzích, po mostním provizoriu sníženou rychlostí maximálně 20 km/h.

Jde o už druhým rokem modernizovaný úsek silnice I/2 na trase Malín – Nové Dvory dlouhý 1,3 kilometru. Stavba zahrnuje rekonstrukci asfaltového povrchu na průtahu Malínem, na větvích mimoúrovňové křižovatky s komunikací I/38, opravujeme odvodnění a dva mosty. Kromě toho přes říčku Vrchlici, se pustíme i do rekonstrukce přilehlého mostu nad I/38.

Práce jsou naplánovány do letošního srpna. Provádí je firma M-Silnice za cenu 77,3 mil. korun bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email