Oprava povrchu komunikace I/38H v průtahu Kolína vrcholí na okružní křižovatce u nádraží. Veškeré práce jsou tak v těchto dnech soustředěny v tomto místě, kde se sbíhá doprava z celkem pěti směrů a pro město jde o důležitý dopravní uzel.

V uplynulých dvou měsících jsme kompletně opravili povrch vozovky v Havlíčkově ulici. Ten byl už v nevyhovujícím stavu, s řadou trhlin, propadů, lokálně s vyjetými kolejemi a místy byly utrhané krajnice. Silnici jsme tedy odfrézovali do hloubky čtyř centimetrů a položili nový asfaltový povrch. Také jsme upravili systém odvodnění tak, aby voda ze silnice odtékala.

V těchto dnech rekonstrukce průtahu Kolína vrcholí na kruhovém objezdu u nádraží. I tady starou vozovku frézujeme a pak položíme novou živici. Práce jsou rozvrženy na dvě etapy. Nejprve opravíme jednu půlku okružní křižovatky a vzápětí druhou. S tím souvisí omezení dopravy a to tak, že průjezd kruhovým objezdem je možný pouze z ulice Polepské na ulici U Křižovatky, tam i zpět. Pro ostatní směry platí vyznačené objízdné trasy.

Dokončení oprav na průtahu Kolína předpokládáme do půlky července. Práce provádí společnost M-Silnice a.s. za smluvených 42 mil. korun bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email