Už více než měsíc intenzivně pracujeme na rozsáhlé opravě dálnice D5 mezi exitem 5 – Rudná a exitem 10 – Loděnice. Jsme tak zhruba v jedné pětině naplánované činnosti.

Oprava D5, konkrétně mezi 5. – 10. km, zahrnuje výměnu povrchu levého i pravého jízdního pásu dálnice. Součástí prací je také oprava dálničních mostů v trase. Dále bude provedena oprava a doplnění prvků odvodnění, úprava nezpevněných krajnic, sanace zárubní zdi, oprava protihlukových stěn a doplnění oplocení. Rovněž dojde k výměně betonových a krajních ocelových svodidel.

V těchto dnech se práce soustřeďují v pravém jízdním pruhu ve směru na Prahu, kde pokládáme nový asfaltový povrch. Z toho důvodu je až do 15. července zcela uzavřen EXIT 5 a rovněž odpočívka Rudná, kde také vyměňujeme povrch komunikace i parkoviště.

Od 15. července do začátku srpna se práce přesunou do levého jízdního pruhu na Prahu. V tomto případě už zůstanou sjezdy a nájezdy na dálnici D5 v místě rekonstrukce vozovky volné. Motoristé i přesto musí počítat s omezením, protože místem oprav se jezdí v režimu 1+1/2, tedy jedním jízdním pruhem v každém směru, a tam, kde to situace dovolí i po zpevněné krajnici.

Veškeré práce jsou naplánovány do konce října letošního roku. Za smluvených 447,3 mil. korun je provádí společnost Eurovia CS, a.s.

Print Friendly, PDF & Email