Na rekonstruovaném mostě přes říčku Vrchlici u Kutné Hory jsme provedli betonáž mostovky. Použili jsme na to celkem 200 kubíků betonové hmoty, kterou jsme zalili ocelové výztuže a dotvořili tak vrchní část celé mostní konstrukce.

Jde o most s evidenčním číslem 2-016, který je součástí vytížené komunikace I/2 mezi kutnohorskou místní částí Malín a sousedním městysem Nové Dvory. Původní most byl ve špatném technickém stavu, proto letos v lednu došlo k jeho demolici, po které zůstaly pouze pilotové základy a na nich stavíme most zcela nový.

Dnes provedená betonáž mostovky je dalším důležitým krokem v celé stavbě. Doba zrání betonu je přibližně 28 dní, po kterých bude následovat tlaková zkouška jejímž smyslem je prokázat pevnost betonu. Poté dojde k postupnému sejmutí bednění vrchní části mostu. Mezi tím budeme pracovat na přípravě říms a na přechodových oblastech mezi samotným mostem a silnicí.

Pro motoristy stále platí, že místem stavby projedou po mostním provizoriu jedním pruhem v každém směru rychlostí sníženou na maximálně 20 km/h.

Jde o už druhým rokem modernizovaný úsek silnice I/2 na trase Malín – Nové Dvory dlouhý 1,3 kilometru. Stavba zahrnuje rekonstrukci asfaltového povrchu na průtahu Malínem, na větvích mimoúrovňové křižovatky s komunikací I/38, opravujeme odvodnění a dva mosty. Kromě toho přes říčku Vrchlici, máme v plánu opravit i přilehlý most nad I/38.

Práce jsou naplánovány do letošního srpna. Provádí je firma M-Silnice za cenu 77,3 mil. korun bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email