O celý jeden týden dříve jsme dokončili opravu povrchu průtahu Kolína, klíčové silnice I/38H. Díky příznivému počasí a zejména pak ohleduplnosti motoristů, kteří respektovali dočasné dopravní značení a vytyčené objízdné trasy, se tak povedlo práce dokončit s předstihem. Počínaje zítřejším ránem, od 7:00 hod., už bude možné celý opravený úsek projet bez dopravních omezení.

Od 11. dubna jsme zcela vyměnili povrch na téměř šesti kilometrech komunikace, která na jedné straně začíná sto metrů za značkou města Kolín a na druhé straně končí ve slepé části Havlíčkovi ulice. Práce jsme v těchto dnech završili opravou velkého kruhového objezdu u nádraží.

V uplynulých třinácti týdnech jsme starý povrch vozovky plný trhlin, s ulámanými okraji a lokálně vyjetými kolejemi odfrézovali do hloubky čtyřiceti milimetrů a položili nový asfaltový koberec. Povrch kruhového objezdu jsme kvůli výraznějším poruchám vyfrézovali dokonce o šedesát milimetrů hlouběji. Zároveň jsme opravili povrch autobusových zálivů, obnovili systém odvodnění i vodorovné a svislé dopravní značení.

Zhotovitelem byla společnost M-Silnice a.s., která práce provedla za smluvených 42,39 mil. korun bez DPH. Po předchozí dohodě teď bude opravená silnice I/38H předána novým majetkovým správcům, kterými budou město Kolín a Středočeský kraj.

Print Friendly, PDF & Email