Právě dnes jsme zahájili výstavbu přímé větve v mimoúrovňové křižovatce na dálnici D10 u Mladé Boleslavi – Bezděčína. Motoristům přinese stavba větší pohodlí, přehlednost a především bezpečnost.

Hlavním účelem této stavby je vybudování přímé větve na mimoúrovňové křižovatce Bezděčín, EXIT 39, která umožní přímé napojení z dálnice D10 ve směru od Prahy na silnici I/16 směrem na Mělník a I/38 směrem na Nymburk. Dojde tak k odstranění složitých závleků v prostoru stávající křižovatky. Řidiči se tedy už nebudou muset vracet zpět po dálnici nebo projíždět Bezděčínem, aby mohli pokračovat na Nymburk nebo Mělník.

Vybudování přímé větvě posune EXIT 39 na dálnici D10 o cca 300 metrů před stávající sjezd ve směru od Prahy na Mladou Boleslav. Díky novému, delšímu a bezpečnějšímu odbočovacímu pruhu na D10 a novému připojovacímu pruhu na silnici I/38 bude celý prostor pro motoristy mnohem přehlednější, a umožní plynulejší a bezpečnější provoz.

Veškeré práce budou prováděny za plného provozu, v místě výstavby však bude průběžně docházet k omezení dopravy. Na dálnici D10 jsou v tuto chvíli zúženy oba jízdní pruhy ve směru na Mladou Boleslav a uzavřen odstavný pruh před EXIT 39. Rychlost je zde snížena na maximálně 80 km/hod. Na silnici I/38 v prostoru mimoúrovňové křižovatky se v tuto chvíli jezdí bez omezení s tím, že v určitých momentech výstavby tady počítáme s kyvadlovým provozem řízeným semafory.

Zhotovitelem je společnost MI Roads a.s., která se zavázala k provedení prací za 19,4 mil. korun bez DPH. Novou přímou větev v mimoúrovňové křižovatce na D10 u Bezděčína plánujeme vybudovat za 13 týdnů a do plného provozu bychom ji chtěli uvést v průběhu letošního září.

Print Friendly, PDF & Email