Oprava dálnice D5 mezi Rudnou a Loděnicí, konkrétně mezi 5. – 10. km, pokročila. V těchto dnech jsme dokončili pravý jízdní pruh ve směru na Prahu a nyní se práce přesunuly do levého. EXIT 5 a také odpočívka Rudná, na které jsme rovněž vyměnili asfaltový povrch, byli znovuotevřeny.

Vedle výměny asfaltových vrstev na pěti kilometrech dálnice D5 také obnovujeme a doplňujeme systém odvodnění a upravujeme nezpevněné krajnice. Součástí rekonstrukce vytíženého dálničního úseku, kterým denně, podle posledního sčítání dopravy, projede více než 50 tisíc aut, budou i další nezbytné opravy.

Plánujeme sanovat zárubně zdí, opravit protihlukové stěny, doplnit oplocení, vyměnit betonová i krajní ocelová svodidla. Postupně také dojde k rekonstrukci dálničních mostů na dotčené trase.

Místem rozsáhlých oprav se v současné době jezdí ve dvou zúžených jízdních pruzích v každém směru a rychlost je zde snížena na maximálně 80 km/h.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost EUROVIA CS a.s., která práce provádí za smluvených 447,3 mil. korun bez DPH. Dokončení rekonstrukce dálnice D5 mezi Rudnou a Loděnicí máme v plánu do konce října letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email